Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Băng keo dán bản in Flexo - Tesa 4963

Băng dán bản in Tesa 4963

Liên hệ 0938 245 778 để biết thêm chi tiết