Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Băng keo sợi thủy tinh

Băng keo sợi thủy tinh một sọc / gân

Băng keo sợi thủy tinh một sọc / gân (sọc chéo ngang dọc) dùng cho những ứng dụng cần sự chịu được sức căng cao.