Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Bột phun chống dính NIKKALYCO AS-100
   
Sản Phẩm: Bột phun chống dính NIKKALYCO AS-100
Mô tả: Phù hợp với nhiều cách sử dụng từ loại giấy nhẹ đến loại nặng hơn. Sản phẩm của Nhật.