Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Chất phủ bóng Actega TERRAWET Gloss Coating G 9/370 FoodSafe
   
Sản Phẩm: Chất phủ bóng Actega TERRAWET Gloss Coating G 9/370 FoodSafe
Mô tả: Là chất phủ bóng gốc nước cho việc sản xuất những hộp giấy, thùng giấy.