Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Chất phủ tráng gương Actega TERRAWET Calender Coating G 9/169 FoodSafe
   
Sản Phẩm: Chất phủ tráng gương Actega TERRAWET Calender Coating G 9/169 FoodSafe
Mô tả: Chất phủ tráng gương gốc nước theo hệ thống Billhöfer Calender hoặc band calender để đạt được độ bóng tuyệt hảo. Nhiệt độ phủ: 100°C - 115°C tùy loại vật liệu.