Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Chất tẩy rửa Eco Wash
   
Sản Phẩm: Chất tẩy rửa Eco Wash
Mô tả: Chất tẩy rửa cao su và trục in dùng cho mực thường, sử dụng hàng ngày.