Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Chất tẩy rửa Energy Wash
   
Sản Phẩm: Chất tẩy rửa Energy Wash
Mô tả: Chất tẩy rửa cao su in và trục in, dùng cho mực UV, sử dụng hàng ngày.