Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Chất tráng phủ Actega TERRAEFFEKT UV Drip Off Primer 1235
   
Sản Phẩm: Chất tráng phủ Actega TERRAEFFEKT UV Drip Off Primer 1235
Mô tả: Là chất tráng phủ gốc UV đặc biệt, tạo hiệu ứng nổi sừng. Phủ trực tiếp bằng đơn vị in Offset.