Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Chất tráng phủ đặc biệt Actega G 9/595 AS
   
Sản Phẩm: Chất tráng phủ đặc biệt Actega G 9/595 AS
Mô tả: Chất tráng phủ đặc biệt gốc nước cho việc sử dụng thông thường, ít có xu hướng bị nứt gãy.
   

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tính chất đặc biệt:
• Độ trong suốt tốt
• Phù hợp cho ứng dụng cold foil.

Lĩnh vực ứng dụng:
- Ứng dụng:
• In offset tờ rời, phủ bóng đơn vị  (h
ệ thống tráng phủ buồng kín có dao gạt hoặc hệ thống tráng phủ 2 lô);
• Làm khô: IR và khí nóng
• In chìm
• 
ướt chồng ướt
- Dùng được trên giấy, carton, kim loại, rearside PE-coated board, aluminium foil laminated substrates