Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Đầu bịt cụm phủ vẹc ni máy Heidelberg
   
Sản Phẩm: Đầu bịt cụm phủ vẹc ni máy Heidelberg
Mô tả: Đầu bịt cụm tráng phủ vẹc ni cho dòng máy Heidelberg