Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Dầu dưỡng lô chạy không mực Flint Blank Unit Lube Oil
   
Sản Phẩm: Dầu dưỡng lô chạy không mực Flint Blank Unit Lube Oil
Mô tả: Dầu nhờn bôi trơn các lô khi chạy không mực, dùng cho mực in thường