Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Dầu dưỡng lô chạy không mực Huber Idle Paste HPC-0611
   
Sản Phẩm: Dầu dưỡng lô chạy không mực Huber Idle Paste HPC-0611
Mô tả: Dầu bôi trơn cho các lô hoạt động không mực, dùng cho mực thường