Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Dung dịch làm ẩm Alcoplus
   
Sản Phẩm: Dung dịch làm ẩm Alcoplus
Mô tả: Dung dịch làm ẩm/Nước máng dùng cho các loại máy in tờ rời và in cuộn tốc độ cao.