Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Giấy kiểm tra độ pH
   
Sản Phẩm: Giấy kiểm tra độ pH
Mô tả: Dùng Kiểm tra độ pH cho dung dịch làm ẩm