Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Giấy lót Superpack
   
Sản Phẩm: Giấy lót Superpack
Mô tả: Giấy lót chất lượng cao và độ chuẩn xác cao dưới bản kẽm và lô cao su để tạo áp lực tốt nhất cho máy in.