Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Keo nhiệt hệ nước HSL-9015
   
Sản Phẩm: Keo nhiệt hệ nước HSL-9015
Mô tả: Keo nhiệt hệ nước, dùng trong ứng dụng ép vỉ. Sản xuất tại Việt Nam.