Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Mực in UV Flexo - Flint Flexocure Force
   
Sản Phẩm: Mực in UV Flexo - Flint Flexocure Force
Mô tả: Dòng mực Flexo UV mới với tính lưu biến tốt, khả năng in tuyệt vời, phù hợp với hầu hết các loại nhãn và ứng dụng in narrow web.
   

CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Phù hợp cho in trên vật liệu giấy và nhãn tổng hợp
- Có sẵn màu CMYK, các màu Pantone cơ bản, với 2 phiên bản về độ mạnh và loại hình chống chịu cao (High Resistant Basic shades)

Lĩnh vực ứng dụng
Flexocure FORCE™  được phát triển như là một sản phẩm UV Flexo có mục đích tổng quát  dùng cho các ứng dụng tự dính bao gồm các nhãn cuộn tròn, vé / thẻ treo và nhãn giấy cứng.

Điều kiện in
Các thông số sau được đề nghị khi in với loại mực Flexocure FORCE™. (xem chi tiết ở các hình ảnh)