Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Nước máng giảm 100% cồn Flint S6000 Fount
   
Sản Phẩm: Nước máng giảm 100% cồn Flint S6000 Fount
Mô tả: Nước máng không cồn, dùng cho mực in thường.