Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Nước rửa lô và tấm cao su FG40 Wash
   
Sản Phẩm: Nước rửa lô và tấm cao su FG40 Wash
Mô tả: Nước rửa máy hiệu suất cao, có công thức pha nước, tiết kiệm và hiệu quả, loại bỏ tất cả các loại cặn đóng, thích hợp cho tất cả các loại mực thường – mực tờ rời, mực heatset, coldset.