Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Primer dùng cho máy in kỹ thuật số HP Indigo - Sapphire 5.0 (Q4310A)
   
Sản Phẩm: Primer dùng cho máy in kỹ thuật số HP Indigo - Sapphire 5.0 (Q4310A)
Mô tả: Primer dùng cho máy in kỹ thuật số HP Indigo: Chất phủ lót dùng với máy in HP Indigo, phủ ngoài (offline). Nhà sản xuất: Michelman (Singapore)
   

CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Chất lót cho vật liệu máy in HP Indigo để tăng khả năng tiếp nhận mực in. Được dùng cho vật liệu giấy.

- Dung dịch lỏng, trong mờ.

- Q4310A (Sapphire 5.0) được phủ bằng hệ thống flexo hoặc ống đồng trực tiếp.