Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Vải lưới bọc ống
   
Sản Phẩm: Vải lưới bọc ống
Mô tả: Vải lưới được dùng bọc ống trung gian trong các máy in để giúp tránh sự đóng cặn màu.