Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Dầu nhờn Elkalub GLS 964/N2
Dầu nhờn Elkalub GLS 964/N2
   
Sản Phẩm: Dầu nhờn Elkalub GLS 964/N2
Mô tả: GLS 964/N2 là loại mỡ bôi trơn với những đặc tính bảo vệ sự hao mòn tốt. Nó được thiết kế để sử dụng cho các trục và máng trượt, đặc biệt dùng cho việc thay đổi hướng chuyển động thường xuyên.