Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Miếng dẫn mực

Miếng dẫn mực

Miếng dẫn mực được lót trên máng mực, ngăn chặn mực không dính vào hệ thống cam và giúp thay đổi màu mực nhanh hơn.