Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Trục Anilox Cheshire

Trục anilox EasyFlo

Trục anilox loại EasyFlo được đặc biệt thiết kế để nâng cao chất lượng in khi dùng mực in UV

Trục anilox MasterFlo

MasterFlo được tạo ra một cách độc đáo để khắc phục vấn đề thiếu độ màu đậm khi in trên loại giấy không tráng phủ và các vật liệu xốp khác

Trục anilox TactiLoX

Bản khắc mới TactiLoX của trục anilox được thiết kế đặc biệt để mô phỏng hiệu ứng dệt của kỹ thuật in lụa trên sản phẩm in hoặc đóng gói.

Trục anilox MaxFlo - trục anilox cải tiến

Với kỹ thuật la-de mới, hình dáng ô cải tiến đã được sản xuất. Loại trục anilox MaxFlo mang lại các ưu điểm chứa mực tốt hơn và chất lượng in được cải tiến.